21 ARALIK DÜNYA KOOPERATİFÇİLİK GÜNÜ

  • Perşembe, 22 Aralık 2016 05:47

BÖLGE BİRLİĞİ MÜDÜRÜMÜZ HİLMİ TUNAHAN EYİCE’NİN 21 ARALIK DÜNYA KOOPERATİFÇİLİK GÜNÜ MESAJI

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik gününün anlam ve önemine değinen Bölge Birliği Müdürümüz Sayın Hilmi Tunahan EYİCE, vermiş olduğu demeçte; Demokratik işletme kuruluşları olan kooperatifler, iş birliği ve dayanışma amacıyla kurulmuştur. Bu kuruluşlarda amaç kâr elde etmek değildir. Birbirlerine meslek, grup ya da topluluk bağı ile bağlı olan insanların ortak amaçlar doğrultusunda kurdukları işletim yerleridir. Kooperatiflerin amacı ortak hedef doğrultusunda çalışarak emek ve ürünleri değerlendirmektir. Kooperatifler birlikte çalışmanın ortaya koyduğu ve birlikte yaşama ruhunu en güzel şekilde yansıtan kuruluşlardır diyerek sözlerine devam eden EYİCE; 

İnsanların tek başlarına ortaya koyamadıkları ürünler kooperatifler sayesinde kolayca hizmete sunulabilmiştir. Kaliteli ürünler ortaya koyarak bu ürünleri satmak isteyen üreticiler, ucuz ve kaliteli ürün almak isteyen tüketicilerle kooperatifler sayesinde buluşur. Günümüzde emlak satın almak isteyen insanlar da kooperatifler sayesinde bu işi daha ekonomik hale getirebilmektedir. Kooperatifler kar amacı gütmediğinden üyelerine fayda sağlamayı amaçlarlar. Tarım sektöründe kara borsayı engelleyerek üreticilerin girdi maliyetlerinin fiyatlarında denge unsuru rolü oynamaktadır, bu nüyâda Tarım Kredi Kooperatifleri, Bölgenin en ücra köşesine kadar hizmet götürdüğü ve buralarda birlik beraberlik ruhu yaşattığına deyinen EYİCE; 

21 Aralık 1884’te kurulan kooperatifçilik ilk olarak İngiltere’de ortaya çıkmıştır. Ülkemizde ilk kooperatif ise Mithat Paşa tarafından 1863 yılında “Memleket Sandığı” adıyla kurulmuştur. Olumlu sonuçlar doğuran bu uygulama 1867’den sonra yaygınlaştırılmaya başladığını söyleyerek kooperatifçiliğin tarihine de değinen EYİCE; Tarım Kredi Kooperatifleri ile diğer tüm Kooperatiflerin personel ve ortaklarının Kooperatifçilik Gününü kutlar, Sağlık ve Esenlikler dilerim diyerek sözlerine son vermiştir.

 

DÜNDEN BUGÜNE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

Tarım Kredi Kooperatiflerinin kuruluşu 1863 yılına, Mithat Paşa’nın Niş Valisi iken kurmuş olduğu “Memleket Sandıkları” na dayanır. Türk milletinin tarih boyunca başarı ile yaşatmış olduğu “İmece” ve “Ahilik” gibi yardımlaşma ve dayanışma esaslı organizasyonlar, kooperatifçilik özellikle de Tarım Kredi Kooperatifleri ile daha ileri noktalara taşınır.

Cumhuriyet öncesinde; “Memleket Sandıkları” ve 1883 de “Menafi Sandıkları” ile devam eden Türk Kooperatifçilik Hareketi Cumhuriyet döneminde ise;

1924 yılında 498 sayılı “İtibari Zirai Birlikler Kanunu”,

1929 yılında 1470 sayılı “ Zirai Kredi Kooperatifleri Kanunu” ile gelişmesini devam ettirirken; 1935 yılında çıkarılan 2836 sayılı “Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu” ile bugünkü ad ve anlamda “Tarım Kredi Kooperatifleri”nin kuruluşu gerçekleştirilmiş ve yeni çağdaş gelişmeler bu kanundan sonra meydana gelmiştir.

1972 yılında çıkarılan 1581 sayılı “Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu” ile; Bölge Birlikleri ve Merkez Birliğinin kurulmasına imkan tanınarak Tarım Kredi Kooperatiflerinin dikey teşkilatlanmasına zemin hazırlandı. Tarım Kredi Kooperatifleri, T.C. Ziraat Bankası bünyesinde faaliyet gösterirken 17 Mayıs 1977 yılında Merkez Birliği’nin kurulmasıyla tamamen bağımsız bir çiftçi kuruluşu olmuş, T.C. Ziraat Bankası’nın idari yükümlülükleri sona ererken, finansman bankası olarak bugünde görevine devam ediyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri, kendi ortakları arasından seçilerek oluşan Yönetim Kurulları ile yönetilmeye ve demokratik kooperatifçilik alanında önemli adımlar bu noktadan sonra atılmaya başladı.

1984 yılında çıkarılan 237 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, 1581 sayılı kanunda, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin idari ve mali yapısında önemli değişiklikler gerçekleştirildi.

Bu KHK, daha sonra 1985 yılında 3223 sayılı kanun olmuş, bu değişiklikle; Tarım Kredi Kooperatifleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili kuruluşu haline gelirken; denetimi de yine bu bakanlığa verildi.

Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Merkez Birliğinde Genel Müdürün, Bölge Birliklerinde ise Bölge Müdürünün şahsında birleştirilmesi esası getirilirken, ortaya çıkan yönetim sıkıntıları nedeniyle; 1995 yılında 553 sayılı KHK ile, idari yapıda önemli değişikliklere gidilirken 1581 sayılı kanunda öngörülen yapıya tekrar dönüldü.

DAHA DEMOKRATİK VE DAHA BAĞIMSIZ TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

12 Nisan 2005 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5330 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik yapılmasına ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik yapılması hakkındaki 553 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair kanun ile Kurumun yasal düzenlemesine son hali verilirken; bu yeni düzenleme ile;

1. Kooperatifler daha demokratik hale getirildi.

2. Kooperatifler arası dayanışma ilkesi, ülkemizde ilk kez yasal düzenleme altına alındı.

3. Çiftçimize uygun şartlarda tarımsal kredi temin edilebilmesinin yolu açıldı.

4. Kooperatiflerimiz sigortacılık işlemlerinde tam yetkili acentelik hakkına sahip oldu.

5. Çiftçilerimize ucuz akaryakıt temin edilebilmesinin önü açıldı.

Okunma 680 defa