İNŞAAT İHALE İLANI

 TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

MERSİN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE AİT  

 HATAY / DÖRTYOL İLÇE MERKEZİNDE 

BİRİM FİYATLI  İNŞAAT İHALE İLANI

 

1-      Mülkiyeti Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliğine ait Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Numune Evler  Mah. 20 Ada 4  Parselde kayıtlı 801,41 m² arsamız üzerinde birim fiyatlı Dörtyol İş Merkezi (3 dükkan + 12 Ofis)  yaptırılacaktır.

2-      İhaleye katılmak isteyenler;  şartname, teknik şartname ve teklif mektubu örneğini Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliği Müdürlüğünden  (Adres:İhsaniye Mahallesi, Çevre Yolu Üzeri, GMK Bulvarı, No:171  Akdeniz/ Mersin ) 100,00.-TL bedel karşılığında   temin edebilirler.

3-      Yaptırılacak Birim Fiyatlı Dörtyol İş Merkezi (3 dükkan + 12 Ofis)   işine ait geçici teminat tutarı 100.000,00-TL olup, limit dahili ve süresiz olacaktır.

4-      İsteklilerin sözleşme ve şartnamede belirtilen hususları dikkate alarak uygulama projesi ile  idaremizden temin edecekleri tip teklif mektubunu tanzim ederek, istenilen diğer belgeler ve teminatları ile birlikte  16/08/2017 tarihinde saat 16:30’a kadar Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin  Bölge Birliği Müdürlüğüne (Adres:  Adres:İhsaniye Mahallesi, Çevre Yolu Üzeri, GMK Bulvarı, No:171  Akdeniz/ Mersin )   vermeleri gerekmektedir.

5-      İhale kapalı zarf, açık arttırma ve/veya  pazarlık usüllerinden biri birkaçı veya tamamı uygulanmak suretiyle 17/08/2017 tarihinde saat 13:30’da Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin  Bölge Birliği Müdürlüğünde (Adres: Adres: İhsaniye Mahallesi, Çevre Yolu Üzeri, GMK Bulvarı, No:171  Akdeniz/ Mersin) toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

6-      Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7-      Kurumumuz yürürlükteki 2886 ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunları hükümlerine tabii bir kuruluş olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.

 

ADRES: TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ

               MERSİN BÖLGE BİRLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ

               GMK Bulvarı No; 171 Akdeniz/ MERSİN

               Tel: 0 324 336 16 52

               Fax: 0 324 336 16 71

Okunma 2408 defa